August 26, 2014

Saveti, Servis, Garancija

Bezbednost je uvek na Prvom Mestu !

Savetujemo da pre prve vožnje u saobraćaju obavezno detaljno pregledajte Vaš bicikl kao bi ustanovili da je potpuno kompletan i spreman za bezbednu upotrebu (proverite da li su šrafovi pritegnuti, kablovi na svom mestu, kočnice naštelovane, funkcionalne…). Takođe, isprobajte Vaš nov električni bicikl na bezbednom mestu van saobraćaja,  kako biste se pre redovne vožnje prilagodili i u potpunosti upoznali sa funkcijama i kontrolama Vašeg bicikla.

Molimo Vas da poštujete pravila saobraćaja radi vaše i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Obzirom da je ovo bicikl a ne moped, poštujte saobraćajna pravila koje važe za biciklove. Nemojte pozajmljivati Vaš električni bicikl osobama koje nemaju veštine za vožnju istog, kao ni deci neadekvatnog uzrasta. Izbegavajte da vozite po kiši ili snegu. Ukoliko Vaš model bicikla to omogućava, obavezno podesite visinu sedišta tako da dok sedite na biciklu možete sa obe noge da dodirnete tlo.

Nakon kupovine električnog bicikla, Molimo Vas da pažljivo pročitate korisničko uputstvo jer jedino pravilnom upotrebom možete udobno i bezbedno uživati u vožnji Vašeg električnog bicikla i iz njega izvući maksimum koji može da Vam pruži.

Baterije, Punjač i Punjenje:

Prilikom punjenja obavezno izvucite ključ iz brave Vašeg bicikla. Uvek prvo utaknite kabl punjača u bateriju pa tek onda u struju. Kada izvlačite kabl iz baterije ili struje, nemojte da vučete za kabl, već uhvatite utikač. Oštećen kabl ili punjač obavezno zameniti novim ispravnim. Kada ste završili punjenje, obavezno izvucite kabl punjača prvo iz struje a onda iz baterije. Nemojte ostavljati kabl punjača utaknut u struju kada se baterije ne pune, može doći do kvara punjača.

Molimo Vas da pre prve vožnje izvršite prvo punjenje baterije u trajanju od 8 – 10 časova. Lampica za indikaciju punjenja može i ranije signalizirati da su baterije napunjene, ali Vi svakako izvršite prvo punjenje svih 8 – 10 časova. Ovo je važno uraditi, jer se na taj način omogućava dalja eksploatacija baterije na optimalan način. Ukoliko indikator lampica na punjaču ne signalizira da su baterije napunjene i posle 12-14 časova punjenja, odmah prekinite proces i obratite se Vašem prodavcu. Svako naknadno punjenje (dopunjavanje) u redovnom korišćenju treba da traje sve dok lampica za indikaciju ne signalizira da je baterija puna. Punjenje baterija treba da se odvija u dobro provetrenom i suvom prostoru. Ukoliko je bicikl bio izložen niskim temperaturama, pre punjenja unesite bateriju na sobnu temperaturu i tek nakon bar pola sata zagrevanja na sobnoj temperaturi započnite punjenje. Preporučujemo da svakodnevno dopunjavate Vašu bateriju. Nemojte čekati da se baterija potpuno isprazni. To će skratiti životni vek baterije. Ambijelntalna temperatura može značajno da utiče na autonomiju baterje i pređenu kilometražu sa jednim punjenjem. Idealni uslovi za vožnju su preko 20℃ambijentalne temperature , pri kojoj ćete realno i najviše voziti Vaš bicikl. Pri temperaturama manjim od 10℃ može doći do pada efikasnosti baterije i do 30%. To znači da Vaš bicikl veću razdaljinu može da pređe leti nego zimi, kada se vožnja svakako izbegava. Ukoliko odlažete bicikl na duže vreme, obavezno napunite baterije. Čak i ukoliko se bicikl ne koristi dopunjavajte baterije na svakih 3 meseca kako biste zadržali optimalne performanse baterija (preporučuje se jednom mesečno za najbolji rezultat). Procenjeni životni vek baterije je 3- 5 godina ili 300-500 ciklusa punjenja (prazno-puno).

 Važne informacije:

 – Kroz vreme, kapacitet baterija se smanjuje

– Izrazito visoke ili izrazito niske temperature ne odgovaraju bateriji vašeg bicikla. Ovi uslovi utiču na kapacitet i efikasnost punjenja baterija.

– Punite Vašu bateriju pri sobnoj temperaturi

 Upozorenje!

 Nemojte:

– bacati bateriju u vatru, može doći do eksplozije
– da koristite bateriju iz Vašeg bicikla u druge svrhe ili za druge uređaje
– da koristite punjač koji nije originalan za punjenje Vaše baterije
– otvarati, rastavljati ili modifikovati bateriju i/ili punjač
–  da prespajate + – terminale na bateriji ili punjaču
– izlažete punjač ili baterije na kišu ili vodu/vlagu, kvašenje ili potapanje može dovesti do nepopravljivog kvara
– da udarate ili ispustite punjač
– da dodirujete punjač prilikom punjenja ili stavljate nešto na njega
– da stavljate teške predmete preko kabla za punjenje
– da punite Vašim punjačem drugi model bicikla istog ili različitog proizvođača
– da okrećete pedale na biciklu dok se puni baterija
– da koristite punjač ukoliko je jako zaprljan, prašnjav ili vlažan
– da koristite produžni kabal

Vožnja:

Prilikom svakog početka kretanja, potrudite se da lagano „dodajete gas“. Ovo će doprineti boljoj autonomiji kao i dužem životnom veku. Ukoliko Vaš model poseduje mogućnost menjanja brzine, iskoristite svaku brzinu sa  umerenim ubrzanjem kako bi prešli maksimalno rastojanje sa jednim punjenjem. Izbegavajte naglo ubrzavanje kao i naglo kočenje.

Preporučuje se da prilikom vožnje uzbrdo smanjite brzinu (nemojte voziti maksimalnom brzinom, jer to pretstavlja veliko opterećenje za motor i kontroler). Pomažite kretanje pedalama.

Prilikom kočenja uvek prvo koristite kočnice na zadnjem točku, pa tek nakon aktivacije zadnje kočnice pomognite kočenje i prednjom ukoliko je neophodno. Posebno obratite pažnju na pomenut redosled kočenja pri većim brzinama ili nizbrdici. Preporučuje se lagano i simultano korišćenje kočnica umesto naglih i snažnih pritiskanja ručica. U tom slučaju možete zablokirati toškove, što je izuzetno opasno.

Poželjno je koristiti obe kočnice utvrđenim redosledom u slučajevima kada je potrebno naglo zaustaviti bickl jer na taj način izbegavate dodatnu mogućnost proklizavanja i zanošenje bicikla u stranu zbog blokiranja samo jednog od točkova. Izbegavajte da kočite u sred skretanja. Usporite pre same krivine. Prilikom duge i konstantne nizbrdice, nemojte sve vreme držati kočnice aktivirane jer se iste mogu pregrevati i postati manje efikasne. Nemojte voziti sa prstima preko ručice kočnica. Aktiviranjem kočnica, elektro-motor se automatski gasi, iako „držite gas“. Vaš bicikl možete voziti na pogon elektromotora, pedalama ili kombinovano.

Upozorenje!

Nemojte:

– vući (šlepati) drugog biciklistu ili dodatni teret. Ovo vas lišava garancije
– sedeti na biciklu koji je prethodno parkiran i postavljen na nogare

Važne informacije:

 – Vožnja po izrazito jakom vetru, usponu, ili uz veće težinsko opterećenje kao  i intenzivno korišćenje svetla smanjiće rastojanje koje se inače može preći jedim punjenjem u povoljnijim uslovima
– Više naglih startova pri max. akceleraciji nepovoljno utiču na moguću pređenu razdaljinu
– Prljav, nepodmazan lanac, pretegnute kočnice, nedovoljno naduvane gume će takođe uticati na smanjenje pređenog rastojanja

 Savet:

– Pokušajte da stvorite naviku da čim potpuno zaustavite bicikl odmah ključ okrenete u poziciju OFF, kako nebiste slučajno „dodali gas“. Električni biciklovi su izuzetno startni i mogu Vas u trenutku iznenaditi i ugroziti bezbednost ili prouzrokovati štetu u pomenutoj situaciji.
– Iako Vas zakon neobavezuje, preporučujemo da nosite zaštitnu kacigu zbog Vaše lične bezbednosti.
– Uvek se potrudite da Vaš električni bicikl parkirate na suvo mesto zaštićeno od direktnih atmosferskih uticaja (kiša, sunce, sneg). Prodiranje vode u elektronske komponente i baterije će dovesti do sigurnog kvara. Izlaganje direktnom suncu može prekomerno povećati temperaturu baterija i istu oštetiti.

Održavanje bicikla:

Održavajte higijenu Vašeg bicikla tako što ćete ga brisati blago vlažnom krpom i blagim sredstvima za pranje. Izbegavajte korišćenje perača pod pritiskom kao i kompresora za izduvavanje prašine!

Pritisak u pneumaticima (gumama) treba da iznosi 2,5 – 3,0 Bar-a.

Nemojte voziti bicikl ukoliko je guma značajno istrošena „ćelava“.

Obavezno izvršiti pregled bicikla nakon prvih pređenih 300km. Kasnije se preporučuje redovna kontrola na svakih 1000 km (podmazivanje, zatezivanje, provera šrafova, kablova i sl…). Savetuje se vozaču da vrši vizuelnu kontrolu pre svake vožnje.

Garancija i Uslovi:

Garantni period:

– El. Motor 2 godine
– El. Kontroler 1 godina
– Baterije 1 godina

Garantni period se odnosi isključivo na fabričku ispravnost komponenti u materijalu i funkcionalnosti u datom roku uz originalni račun prodavca. Na sve ostale komponente koje imaju karakter potrošnih delova, garanciju nije moguće dati. Kvarovi nastali nepažnjom vozača, ignorisanjem uputstva, nepravilnim održavanjem, vožnjom u komercijalne svrhe, trke, neće se uvažiti. Naduvane ili napuknute baterije NE podležu garanciji. Ovakvo stanje baterija se uzrokuje preopterećenjem i nepravilnom upotrebom i nisu rezultat loše fabričke proizvodnje.

Servis je obezbeđen u i van garantnog roka.

Leave a Reply